Portfolio

poniżej prezentujemy nasze wybrane realizacje

Dobry DESIGN to nie tylko ładne kolory, czcionki, ozdobniki czy atrakcyjne zdjęcia. To przede wszystkim głęboko przemyślany dobór środków, mający na celu wywołać w konkretnym odbiorcy, chęć określonych działań. To świadome wykorzystanie swoich umiejętności w zależności od technologii, medium,
oczekiwań klienta i targetu, do którego kierowany jest przekaz. Dopiero łącząc te elementy, można stworzyć wartościowy przekaz wizualny.
Przygotowując dany projekt musimy mieć świadomość celów jakie ma on spełnić dla klienta oraz umiejętność zrozumienia potrzeb i uwarunkowań odbiorców.

portfolio