Valentino Ristorante

 
Projekt i skład materiałów reklamowych dla szczecińskiej restauracji „Valentino Ristorante”. Opracowywaliśmy między innymi zaproszenia, ulotki, mailingi. Odpowiadaliśmy zarówno za ich wygląd, treść merytoryczną jak i ich druk i dystrybucję.