POZKOSZ.COM

 
Projekt strony internetowej dla Pomorskiego Związku Koszykówki, w założeniach projekt miał być nawiązujący kolorystyką do logo oraz układem nawiązujący do portalu internetowego. Stąd wykorzystanie układu blokowego złożonego ze stałych łatwych do ponownej adaptacji elementów.