Magazyn „Prestiż”

przeprojektowanie layoutu

 
Lifestylowy magazyn „Prestiż” ukazujący się w Szczecinie, Koszalinie i Gdańsku wymagał odświeżenia layoutu i upożądkowania siatki modułowej.
 
Pracę rozpoczęliśmy od analizy numerów wydawanych wcześniej. Przygotowaliśmy prezentację dla redakcji pokazującą błędy w kompozycji poprzednich numerów, wskazaliśmy możliwe rozwiązania i propozycje umożliwiające ujednolicenie i uatrakcyjnienie prezentowanych materiałów.
 
Po konsultacjach z zespołem redakcyjnym rozpoczęliśmy prace nad layoutem zaczynając od podstaw czyli ustalenia projektu redakcyjnego, przyjęcia założeń dla powstających materiałów. Następnie stworzyliśmy siatkę modułową dzięki której można było uporządkować układ i rozmiary reklam oraz stworzyć jednolity cennik.
 
Mając ustalone podstawy rozpoczęliśmy pracę nad layoutem i stylebookiem pożądkującym zasady graficzne jak i redakcyjne przygotowywania numeru, a następnie nad wdrożeniem nowych elementów.