Informator dla SHiUZ

 
Skład i projekt informatora dla Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Prace nad wydaniem obejmowały poza składem, korektą etc. dobór i edycje zdjęć do artykułów, pracę nad makietą numeru, opracowywanie reklam, druk 30 000 egzemplarzy i ich dystrybucję.
 
Klientowi zależało na odświeżeniu layoutu, co doprowadziło do zaprojektowania całej publikacji do nowa. Stąd dużą część pracy stanowiło opracowanie materiałów i stworzenie wytycznych dla autorów tak by uzyskać jednorodną treść i wygląd prezentowanych artykułów. Oczywiście do „Informatora” powstał stylebook  umożliwiający przyszłym wykonawcom pracę zgodnie z opracowanymi założeniami zarówno redakcyjnymi jak i graficznymi.
 
Technologia: druk offsetowy na papierze powlekanym błyszczącym 115 g/m2(środki) i 200 g/m2 (okładka), objętość 68 stron, format 210×297 mm.