Projekt magazynu reklamowego dla ekskluzywnego butiku, w skład projektu wchodziło opracowanie założeń redakcyjnych, layoutu, logotypu.